Teenuste eest on võimalik tasuda pangakaardiga, sularahas või läbi Stebby keskkonna.

NB!  Palume, et annaksite teraapiasse tulemata jätmisest teada hiljemalt 24 tundi enne broneeritud aega. Kui tühistate teraapia aja vähem kui 24 tundi enne broneeritud teraapia aega, esitatakse Teile arve vastavalt hinnakirjale. Uue teraapia aja broneerimise eelduseks on tasutud arve.

Müügil kinkekaardid nii paberkandjal kui e-kinkekaardi formaadis vabalt valitud summale. 

Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.